Møterom

Møterom i Skei i Jølster, jolsterturistsenter, resepsjon på bensinstasjon, matservering, kaffi, Skei Servicenter leiger ut møtelokaler i bankbygget på Skei. Sentralt og midt i fylket! Her er plass til 26 personar i heste sko. Tilgang til leige av prosjektor og trådlaust internett. Servering etter ynskje. Ring Skei Servicenter 577 28 234 for meir informasjon, bestilling og pris, eller send mail til mote@essoskei.no

Servering:

Dersom det er ønske om å ha noko å bite i og drikke til møtet kan vi tilby:

  • Møtekaffi, te, vatn og brus.
  • Snittar med pålegg
  • Rundstykke
  • Varmmat

 

Utstyr:

Vi har litt utstyr som vi låner ut slik at de slepp å ta med Ring Skei Servicenter 577 28 234 for meir informasjon, bestilling og pris, eller send mail til mote@essoskei.no :

  • Tavle
  • Overhead
  • Trådlaust internett
  • Prosjektor